Desenvolupament d'estratègies terapèutiques personalitzades per als tumors malignes de les beines dels nervis perifèric: models en vivo i Farmacogenòmica

Dra. Conxi Lázaro
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Durada: 3 anys (març 2014-2017 desembre)
Títol del projecte:   "Desenvolupament d'estratègies terapèutiques personalitzades per als tumors malignes de les beines dels nervis perifèric: models en vivo i Farmacogenòmica" 

Objectiu del projecte:

Identificació de nous fàrmacs per al tractament de tumors malignes derivats de les beines de nervis perifèrics (MPNST) de manera personalitzada comparant tumors esporàdics amb tumors MPNST en pacients amb la neurofibromatosi tipus 1  . Aconseguir una millor capacitat predictiu de resposta al tractament, així com descobrir nous tractaments per apropar-los al nivell de l'assaig clínic.

Objectius principals:

( 1) establiment d'una plataforma d’assaigs terapèutics personalitzats  in vitro  e in vivo per a els  tumors malignes de les beines dels nervis perifèrics (MPNST)

( 2) identificació d'agents terapèutics personalitzats per aquests tumors fins arribar a nivell pre-clínic.

Història i estat actual de coneixements científics i tècnics

Els tumors malignes derivats de les Beines dels Nervis  Perifèrics son sarcomes de parts toves molt agressius i rars que és s'originen en les cèl·lules de Schwann al costat de nervis perifèrics i s'estima que representen entre un 3% a un 10% de tots els sarcomes de parts toves. Més del 50% d'aquests tumors es produeixen en pacients amb la neurofibromatosi type1, una de les més freqüents malalties autosòmiques dominants, que pertany al grup de les malalties rares o minoritàries.

Estudis recents estimen el risc de la vida d'un pacient amb NF1 de desenvolupar un MPNST del voltant del 10% (8 --13%), amb una incidència anual de 0,16%, comparat amb el 0.001% en la població general.

Els MPNSTs en pacients amb NF1 són difícils de diagnosticar, ja que molts d'aquests pacients també tenen múltiples tumors benignes en el sistema nerviós perifèric; a la majoria de casos solen aparèixer sobre un neurofibroma plexiforme preexistent.

Els MPNSTs fan metàstasi molt sovint en les primeres fases del desenvolupament del tumor maligne i estan associades a un mal pronòstic. La taxa de supervivència als 5 anys de pacients amb NF1 que desenvolupen una MPNST és clarament pitjor que el dels pacients no-NF1 que desenvolupen el mateix tipus de tumor.

En adults amb NF1, els MPNST és la neoplàsia més comuna, una causa important de morbiditat i la principal causa de mortalitat associada amb la malaltia. La resecció quirúrgica completa, sovint impossible a causa de una invasió local i/o la presència de metàstasi incontrolable, és l'única opció curatives, ja que tant la radioteràpia com la quimioteràpia no han demostrat afectar de manera clara la supervivència global. Així mateix, la manca d’opcions  terapèutiques efectives és un greu problema clínic que necessita ser abordats de forma exhaustiva i multidisciplinar.